Logo ČASPV

O naší společnosti

Tady naleznete pár slov o tom, jak TJ Chemička Ústí nad Labem, oddíl SPV vznikl.

Nejprve tu byly oddíly dva. Jednalo se o oddíl všeobecné gymnastiky, který vedl Jan Sládek a zaměření oddílu bylo převážně na chlapeckou sportovní gymnastiku. Gymnastiku bohužel začaly vytlačovat jiné sporty, jako například kolektivní míčové hry, cyklistika, plavání aj. Vedle oddílu chlapců tu byl i oddíl, který vedla Olga Lachmanová a její nástupkyně Lada Vlasáková a který byl zaměřen na moderní gymnastiku dívek. Jak se měnila doba a ubývalo dětí, dohodli se vedoucí obou oddílů, že dojde k jejich spojení.

Ve školním roce 2019/2020 probíhají tréninky 2x týdně a to v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin a středu od 15:30 do 17:00 hodin. Místem sportovního vyžití dětí je tělocvična ZŠ Stříbrnická. Předmětem cvičení je převážně naše milovaná gymnastika, ale nezapomínáme na všechny možné druhy tradičních i netradičních sportů a také na velké množství her a zábavy. Také 1x za čtrnáct dní v pondělí probíhají hodiny plavání a hry ve vodě.

Děkujeme SPED TEMPUS, s.r.o., MŠMT a Staturátnímu městu Ústí nad Labem za finanční podporu sportovní činnosti našeho oddílu. 

SPED TEMPUS s. r. o.MŠMTÚstí nad Labem

 

Filip, Datum vytvoření: 12.06.2011, 20:06

Přihlášení
Registrace

Motto

Naše heslo:

Není důležité všechno znát a umět, ale je důležitá snaha, píle a radost při činnosti, kterou děláme.

RSS Vzhled: Lada Vlasáková, kód a úprava: Filip Loužecký