Logo ČASPV

O naší společnosti

Tady naleznete pár slov o tom, jak TJ SPV, zapsaný spolek vznikl.

Nejprve tu byly oddíly dva. Jednalo se o oddíl všeobecné gymnastiky, který vedl Jan Sládek a zaměření oddílu bylo převážně na chlapeckou sportovní gymnastiku. Gymnastiku bohužel začaly vytlačovat jiné sporty, jako například kolektivní míčové hry, cyklistika, plavání aj. Vedle oddílu chlapců tu byl i oddíl, který vedla Olga Lachmanová a její nástupkyně Lada Vlasáková a který byl zaměřen na moderní a sportovní gymnastiku dívek. Jak se měnila doba a ubývalo dětí, dohodli se vedoucí obou oddílů, že dojde k jejich spojení. Takto fungovali pod TJ Chemička Ústí nad Labem. V roce 2022 se oddíl SPV osamostatnil od TJ Chemička Ústí nad Labem a byl založen nový vlastní zapsaný spolek s názvem TJ SPV, jakožto spolek nástupnický.

Ve školním roce 2023/2024 probíhají tréninky 2x - 3x týdně a to v pondělí a středu od 16:00 do 17:30 hodin. Místem sportovního vyžití dětí je tělocvična ZŠ Mírová na Severní Terase. Dále se tréninky konají v JUMP Ústí. To vždy po domluvě. Předmětem cvičení je převážně naše milovaná gymnastika, ale nezapomínáme na všechny možné druhy tradičních i netradičních sportů a také na velké množství her a zábavy a výletů a cvičení v přírodě.

Děkujeme MŠMT, NSA a Statutárnímu městu Ústí nad Labem https://www.usti-nad-labem.cz/cz/ za finanční podporu sportovní činnosti našeho oddílu. 


MŠMTÚstí nad LabemNárodní sportovní agentura


Filip, Datum vytvoření: 12.06.2011, 20:06

Přihlášení
Registrace

Motto

Naše heslo:

Není důležité všechno znát a umět, ale je důležitá snaha, píle a radost při činnosti, kterou děláme.

RSS Vzhled: Lada Vlasáková, kód a úprava: Filip Loužecký